Luonnonmukainen tuotantotapa on Kalliolan luomun perusta. Luomussa maata hoidetaan ja viljellään pitkäjänteisesti. Pyrimme monipuoliseen viljelykiertoon, jossa peltojen rakennetta ja ravinnetaloutta ylläpidetään viherlannoituskasveilla.

Tärkeä osa ympäristön huomioimista on pieneliöstön elinympäristöstä huolehtiminen pellon pientareiden kasvillisuutta monipuolistamalla. Viljelyssä ei käytetä keinotekoisia lannoitteita eikä torjunta-aineita. Viljelyn jokaisessa vaiheessa pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutukset ympäröivään luontoon. Ravinteiden kiertoon kiinnitetään erityistä huomiota. Esimerkiksi vihannesten kuorintatähteet hyödynnetään joko lähitilan nautojen ruokinnassa tai paikallisen biokaasulaitoksen raaka-aineena.

Viljely-yhteistyö

Yhteistyö lähialueen viljelijöiden kanssa on merkittävä osa Kalliolan luomun toimintaa. Teemme yhteistyötä niin peltojen, työvoiman, varastointi- ja pakkaamorakennusten kuin työkoneiden osalta. Tiivis yhteistyö on mahdollistanut sen, mitä Kalliolan luomu tänä päivänä on. Haukivuorella viljelijöiden yhteistyö on kollegojen henkistä tukea ja sparrausta maanviljelyn parissa.

Reseptit

Katso reseptit

Ota yhteyttä

Yhteystiedot
x